Khí Acetylen Công Nghiệp – Khí C2H2

Khí Acetylen, cung cấp khí Acetylen

Khí Acetylen được cung cấp trong các bình thép hình trụ có các dung tích bình khí Acetylen 40 lít, bình khí Acetylen 41 lít, bình khí Acetylen 14 lít, bình khí Acetylen 20 lít.

Áp suất bình khí Acetylen nạp tiêu chuẩn 250 PSI.

Khí Acetylen có nguồn gốc từ đất đèn thường chứa nhiều tạp chất nhưng cũng rất dễ cháy.

Khí Acetylen ngậm Acetone cho đến khi được xả vale sử dụng.

Tính chất khí Acetylen:

Tính chất khí Acetylen C2H2):

Acetylene HC ≡ CH. Chất đầu dãy đồng đẳng của hiđrocacbon axetilenic; là một hiđrocacbon có nối ba đơn giản nhất. Khí không màu; khối lượng riêng 1,171 kg/m3; ts = –83,6 oC.

Tạo với không khí thành hỗn hợp nổ trong một khoảng rất rộng (từ 2,3% đến 80,7% A theo thể tích). Nhiệt độ cực đại của ngọn lửa oxi – axetilen là 3.150 oC, do đó được dùng để hàn và cắt kim loại. A có tác dụng gây mê. Rất ít tan trong nước; tan trong etanol, clorofom, axeton (lợi dụng tính chất này, người ta hoà tan A trong axeton và vận chuyển trong bình nén). Điều chế bằng cách cho canxi cacbua tác dụng với nước bằng phương pháp ướt, khô, hoặc bằng cách nhiệt phân các hiđrocacbon như metan, etan, propan… (khí thiên nhiên

Ứng dụng của khí Acetylen (C2H2):

Trong công nghiệp hoá chất, Acetylen là nguyên liệu để sản xuất vinyl clorua, vinyl axetat hoặc các monome khác, rồi từ đó trùng hợp thành các polime, sợi tổng hợp, cao su tổng hợp, chế tạo muội than.

Acetylen + oxy để hàn cắt ( hay còn gọi là đá và gió)

Chất lượng khí Acetylen:

Tuỳ thuộc vào phương thức sử dụng mà sử dụng các độ tinh khiết sau:

  • Khí acetylen độ tinh khiết 98 % dùng để hàn cắt
  • Khí acetylen 2.5 tương đương độ tinh khiết 99.5%
  • Khí acetylen 2.6, 2.8 tương đương độ tinh khiết 99.6%, 99.8%,thường dùng trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, bệnh viện, trung tâm phân tích, viện…

Phương thức cung cấp khí Acetylen:

  • Giao khí acetylen bằng chai 12 lít chứa khí acetylen cho người sử dụng ít
  • Giao khí acetylen bằng chai 40 lít nạp 10 kg acetol và 5 kg khí acetylen để cho người sử dụng nhiều tại xưởng sản xuất hay các công trình, viện nghiên cứu, trường Đai Học, trung tâm phân tích